Zasady zakwaterowania / anulowania rezerwacji

Ogólne obowiązkowe warunki zakwaterowania

1. Zainteresowani pobytem w „Zruby pod Chopkom“ zobowiązani są do dokonania rezerwacji w formie pisemnej lub on-line (ubytovanie@zrubypodchopkom.com). Rezerwacje kwarterowania zatwierdza recepcja. Proszę podać dokład na datę, liczbę osób lub inne specjalne życzenia w zamówieniu.

2. Po potwierdzeniu zamówienia recepcja wysyła na piśmie lub w formie elektronicznej:
– Potwierdzenie rezerwacji
– Ogólne obowiązkowe warunki zakwaterowania

3. Po potwierdzeniu zamówienia klient płaci 100% całkowitej kwoty za zakwaterowanie, nie później niż 7 dni od daty potwierdzenia, chyba że uzgodniono inaczej. Klient jest zobowiązany do zapłaty wszystkich innych zaległości za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu. Po otrzymaniu płatności zakwarterowania, potwierdzenie o rezerwacji zostanie wysłane do klienta przez recepcję.
4. W przypadku braku wpłaty depozytu w określonym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Rezerwacja jest ważna tylko po przyjęci kwoty za zakwarterowanie na koncie bankowym.
5. Zarządzanie hotela zastrzega sobie prawo do anulowania pobytu ze względu na zdarzenia nietypowe i nieprzewidziane okoliczności. Zarządzanie hotela ma obowiązek powiadomić klienta o tym najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pobytu. W takim przypadku klient będzie mógł skorzystać z innego czasu odpowiedniego dla gościa lub zaoferować alternatywne zakwaterowanie w okolicy.

6. Uwaga! Płatności pocztą lub przelewem bankowym mogą nie dotrzeć do nas w ciągu trzech dni, nawet jeśli dokonano ich w terminie. Aby nie anulować rezerwacji z powodu nieporozumienia, prosimy o przesłanie kopii dowodu o płatności pocztą elektroniczną – to znaczy dla nas, że przedpłata jest wypłacona, a rezerwacja jest ważna. Potrzebne jest podać swoje imię lub numer zamówienia w e-mailu, będziemy mogli natychmiast zidentyfikować płatność. Po otrzymaniu dowodu płatności wystawimy i wyślemy kupon zawierający wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia pobytu. (kupon noclegowy)

7. Płatność zaliczki ze Słowacji –
Wpłata na konto lub przelewem bankowym do VÚB a.s. (Właścicielem konta jest Zruby pod Chopkom, s.r.o)
– numer konta 3436197151/0200 – ze względu na prawidłowe przypisanie płatności jest ważne podanie w opisie swojego imienia i nazwiska, adresu i daty pobytu.
Platność zaliczki z innych krajów –
– IBAN – SK03 0200 0000 0034 3619 7151 i SWIFT – SUBASKBX

8. Cena nie obejmuje ubezpieczenia gości lub rzeczy osobistych.
9. Najwcześniejsza godzina przyjazdu i zakwarterowania gości, to 15.00 godzina pierwszego dnia pobytu. Koniec pobytu dla gości jest do 10.00 godziny rano ostatniego dnia pobytu. Czas zakwaterowania jest od 15:00 godziny do 21:00 godziny. Kilka dni przed rozpoczęciem pobytu prosimy o kontakt telefoniczny na recepcję pod numerem +421 915 763 601, żeby uzgodnić się o dokładnej godzine przyjazdu. Jeżeli jest czas przyjazdu gościa inny, musi być uzgodniony recepcją. Po godzinie 21:00 może recepcja dysponować z chatą i ponownie ją odsprzedać. Niespełnienie uzgodnionego czasu pobytu jest uważane za anulowanie pobytu przez klienta. Klient, który chciałby zakwaterować się w dniu przyjazdu przed godziną 14.00 i dlatego pokój nie może zapewnić poprzedniej nocy innemu klientowi, zapłaci cenę zakwaterowania za poprzednią noc. Klient, który chciałby zakończyć pobyt po 10.00 godzinie rano ostatniego dnia, i dlatego pokój nie może zostać dostarczony innemu klientowi, klient jest zobowiązany zapłacić także następną noc. Wyjątki od tej zasady można uzgodnić tylko indywidualnie w przypadku wolnego zakwaterowania. W przypadku niespełnienia godziny odjazdu, kwota 20, – Eur jest pobierana od klienta za każdą godzinę po godzinie 10:00.

10. „Zruby pod Chopkom“ zastrzegają sobie prawo do zakończenia pobytu klienta, jeśli klient naruszy Ogólne warunki pobytu, jeśli klient spowodował znaczne szkody w zakwarterowaniu i jego obiektach lub jeśli zachowanie klienta podczas pobytu jest nieodpowiedne. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do nie zezwalania klientowi na pozostanie w przeszłości w zakwarterowaniu.

11.Zasady anulowania – Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym czasie przed rozpoczęciem usług. Powiadomienie o odstąpieniu zostanie wysłane przez klienta pocztą lub dostarczone w sposób możliwy do udowodnienia na adres zakwarterowania. Odstąpienie od umowy jest rozpoczęte w dniu doręczenia pisemnego zawiadomienia na adres zarządzania zakwarterowania. Klient ma obowiązek zapłacić karę według umowy zarządzaniu hotela, której termin płatności jest natychmiastowy:- 30 – 19 dni przed przyjazdem 20% ceny pobytu

– 18 – 14 dni przed przyjazdem 50% ceny pobytu
– 13 – 8 dni przed przyjazdem 90% ceny pobytu
– 7 dni lub mniej przed przyjazdem 100% ceny pobytu
Wynajmujący może dysponować z anulowaną pojemnością.
Odstąpienie klienta od umowy jest również uważane w przypadku:
– Wymagana przez klienta zmiana umowy (zmiana daty pobytu i liczby osób), w przypadku że nie jest to możliwe dla zarządzania
– w przypadku, gdy klient w ciągu pobytu anuluje część pobytu, lub nie wykorzysta z zapłaconych usług, nie ma prawa do rekompensaty finansowej za niewykorzystane usług.

12. Po przyjeździe recepcjonista zarejestruje każdą osobę w Książke gości. W tym celu klient jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub paszportu lub innego ważnego dowodu tożsamości, z którego można uzyskać dane dla Książki gości. Jeśli rzeczywista liczba osób jest wyższa niż wskazana na voucherze, zarządzanie zakwarterowania ma prawa do nie zakwarterowania osób nadwyżonych lub do wymagania dodatkowej opłaty.

13. Zakwarterowanie zapewnia usługi zakwaterowanym gościom w zakresie określonym przez obowiązujące prawo.

14. Recepcja, zarządzanie zakwarterowania nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub kradzież.

15. Gość nie może przenosić sprzętu, dokonywać zmiany lub inne instalacje w zakwarterowaniu bez zgody z zarządzanim.

16. Przed wyjazdem gość zobowiązany jest zamknąć wodnego kranu, wyłączyć światła w pokojach, zamknąć okna i drzwi balkonowe, zamknąć drzwi i przekazać klucz na recepcji.

17. W całym wnętrzu zakwarterowania palenie jest zabronione, z wyjątkiem obszarów zastrzeżonych do palenia. W przypadku naruszenia tego zakazu ustalamy karę w wysokości 100, – Eur.

18. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się zostawiania dzieci poniżej 10 roku życia bez dorosłych w zakwarterowaniu.

19. Psy i inne zwierzęta mogą być zakwarterowane w przypadku zgloszenia w recepcji.

20. Gość jest odpowiedzialny za udzkodzenie nieruchomości. Wszelkie szkody gość musi zgłosić w recepcji.

21. Skargi gości i wszelkie sugestie dotyczące poprawy dzialałności zakwarterowania są akceptowane przez recepcję lub kierownictwo.

22. Podpisując Umowę, klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez zarządzanie jego danych osobowych określonych w Umowie zgodnie z ustawą nr 428/2002 Dz. o ochronie danych osobowych, ze zmianami, do odwołania.
23. Dostarczone dane osobowe klienta będą przetworzone przez zarządzanie w celu oferowania usług świadczonych przez zarządzanie i w przypadku zakwarterowania cudzoziemców również do ogłoszenia raportów pobytowych na potrzeby policji imigracyjnej.

24. Klient potwierdzając zamówienie (pocztą elektroniczną, na piśmie, faksem, płacąc fakturę, przez zapłatę za pobyt, za zgodą lub umową osobistą) potwierzda, że Ogólne warunki zakwarterowania są dla klienta znane, rozumiejące i, że zgadza się z nimi i w pełni je akceptują. Gość jest zobowiązany do przestrzegania tych przepisów. W przypadku naruszenia, zarządzanie ma prawo odstąpić od świadczenia usług zakwaterowania przed upływem uzgodnionego czasu.

Zasady zakwaterowania są ważne od 1.11.2015

Zasady anulowania

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym czasie przed rozpoczęciem usługi. Powiadomienie o odstąpieniu zostanie wysłane przez klienta pocztą lub dostarczone w sposób możliwy do udowodnienia na adres zakwarterowania. Odstąpienie od umowy jest rozpoczęte w dniu doręczenia pisemnego zawiadomienia na adres zarządzania zakwarterowania. Klient ma obowiązek zapłacić karę według umowy zarządzaniu hotela, której termin płatności jest natychmiastowy:

 

– 30 – 19 dni przed przyjazdem 20% ceny pobytu

18 – 14 dni przed przyjazdem 50% ceny pobytu

– 13 – 8 dni przed przyjazdem 90% ceny pobytu

– 7 dni lub mniej przed przyjazdem 100% ceny pobytu

Wynajmujący może swobodnie dysponować anulowaną pojemnością.

 

Odstąpienie klienta od umowy jest również uważane w przypadku:

-Wymagana przez klienta zmiana umowy (zmiana daty pobytu i liczby osób), w przypadku że nie jest to możliwe dla zarządzania

-jeżeli ze względu na zmianę liczby osób w pokoju, to znaczy że pokój jest zajęty przez mniejszą liczbę osób niż uzgodniona w umowie, pozostali klienci są zobowiązani do zapłaty pełnej ceny za pobyt  zgodnie z obowiązującym cennikiem.

-W przypadku, gdy klient  w ciągu pobytu anuluje część pobytu,  lub nie wykorzysta z zapłaconych usług, nie ma prawa do rekompensaty finansowej za niewykorzystane usług.

Booking ocenenie